Filter
Clear All

Rice

BIRYANI RICE

MOTTAMAD BIRYANI RICE 5KG

KWD 1.475

BIRYANI RICE

MOTTAMAD BIRYANI RICE - 20KG

KWD 5.950

WHITE RICE

TANGAM MASOORI WHITE RICE- 5KG

KWD 2.075

PARBOILED

SONALE PARBOILED SELLA RICE- 5KG

KWD 1.485

PARBOILED

SONALE PARBOILED RICE-1x18KG

KWD 5.760

PARBOILED

SONALE PARBOILED RICE - 38KG

KWD 11.020

PARBOILED

SONALE MATTA RICE LONG GRAIN- 5KG

KWD 1.650

CARLOSE

SUNWHITE CALROSE RICE- 5KG

KWD 3.120

CARLOSE

SUNWHITE CALROSE RICE- 2KG

KWD 1.290

CARLOSE

SUNWHITE CALROSE RICE - 1KG

KWD 0.650

CARLOSE

SUNWHITE CAMOLINO RICE- 20KG

KWD 8.700

BASMATI RICE

COUNTRY XL BASMATI RICE- 20KG

KWD 14.000

BASMATI RICE

COUNTRY XL BASMATI RICE- 10KG

KWD 7.015

BASMATI RICE

COUNTRY XL BASMATI RICE- 5KG

KWD 3.510

BASMATI RICE

COUNTRY XL BASMATI RICE (JAR)- 2KG

KWD 1.595

BASMATI RICE

ALWAZZAN BASMATI RICE XL- 20KG

KWD 11.750

BASMATI RICE

ALWAZZAN BASMATI RICE XL- 10KG

KWD 5.875

BASMATI RICE

ALWAZZAN BASMATI RICE XL- 5KG

KWD 2.940

BASMATI RICE

COUNTRY BASMATI RICE INDIAN- 20KG

KWD 13.200

BASMATI RICE

COUNTRY BASMATI RICE INDIAN- 10KG

KWD 6.600

BASMATI RICE

COUNTRY BASMATI RICE INDIAN- 5KG

KWD 3.300

BASMATI RICE

MOTTAMAD BASMATI RICE- 20KG

KWD 6.875

BASMATI RICE

MOTTAMAD BASMATI RICE- 5KG

KWD 1.720

BASMATI RICE

MOTTAMAD BASMATI RICE- 10KG

KWD 3.440

BASMATI RICE

KHALID BASMATI RICE-4x10KG

KWD 7.400

BASMATI RICE

ALWAZZAN BASMATI RICE- 20KG

KWD 11.500

BASMATI RICE

ALWAZZAN BASMATI RICE- 10KG

KWD 5.750

BASMATI RICE

ALWAZZAN BASMATI RICE- 5KG

KWD 2.875

BASMATI RICE

KITCO RED BASMATI RICE- 5KG

KWD 3.000

BASMATI RICE

KITCO RED BASMATI RICE- 10KG

KWD 6.000

BASMATI RICE

KITCO RED BASMATI RICE- 15KG

KWD 9.000

BASMATI RICE

TILDA GRAND BASMATI RICE 10KG

KWD 8.975

BASMATI RICE

TILDA PURE BASMATI RICE 20KG

KWD 17.900